טקטיקה
שינוי שם החברה במיזוג חברות?

מיזעור נטישת לקוחות עם ביצוע שינויים מבניים בארגון


n החברה/הארגון - רקע:

חברה בינלאומית מהגדולות והותיקות בתחום מחשוב ותוכנה  עמדה בפני רכישת חברת פרויקטים (אאוטסורסינג) ישראלית ידועה בתחום תוכנה ומערכות מידע ומיזוגה באחת החטיבות. הסוגיה: שעמדה בפניה: האם לשמור על שם החברה המקורי ולשדר ללקוחותיה יציבות ועסקים כרגיל, או להעניק לחברה שתמוזג בחברה הבינלאומית את שמה של החברה העולמית. הסיבה: נטישה צפויה של חלק מן הלקוחות מחשש לאיבוד מקומם מול קונגלומרט עולמי הנתפש להם מסורבל ואינטרסנטי לכיוון מוצרים ספציפיים? אופציה נוספת היתה מתן שם ייעודי משולב/חדש .

 

n בעיה/ יעדים:
האם לשמור על שם החברה המקורי ולשדר ללקוחות יציבות ועסקים כרגיל?  מה יהיה המחיר במקרה כזה?
האם לשנות את השם והעניק לחברה הנרכשת את שם החברה הבינלאומית (חטיבה)? מה יהיה המחיר של מהלך כזה? מה יהיה אחוז הלקוחות שינטשו עם חשיפת זהות החברה הבינלאומית כחברה שמעתה ואילך תעבוד מולם, ומה יהיו  מאפייניהם ? מה עשוי לגרום להם לחזור בהם מהחלטת נטישה?
האם להעניק לחברה הנרכשת זהות חדשה, שם חדש ומיתוג חדש?  מה יהיה המחיר במקרה זה?
איזה מן השמות שהועלו כאלטרנטיבה לשם המקורי מועדפים על הלקוחות?
היעד: שמירה על נכסיה  האסטרטגיים של החברה הנרכשת  ומיזעור נטישת לקוחות  לאור ביצוע תהליכי מיזוגה בחברת ענק בינלאומית
 

n פתרון / פרויקט:
קבוצת מיקוד וראיונות עומק:  הבנה מעמיקה של רגשות לקוחות, תגובותיהם השונות והתנגדויות לכל אחד מהמהלכים
brain storming (סיעור מוחין): העלאת שמות אלטרנטיביים בשיתוף חב' הפרסום וביצוע מספר סקיצות ללוגו/סמל
סקר לקוחות כמותי: שימוש במידע שעלה בקבוצות המיקוד ובראיונות עומק ובדיקת העדפות לכל מהלך;  מהלכים צפויים; 
תגובות לשמות / סמלים/לוגו
ממצאים מנותחים לפי פלחי שוק
המלצות ממוקדות בתחום שיווק, תקשורת שיווקית ומבנה ארגוני

 

n תוצאה:
החברה הישראלית שנרכשה ועברה תהליך מיזוג בחברה הבינלאומית קיבלה את שם החברה העולמית אליה מוזגה תוך שילוב מספר מהלכים שיווקיים ומהלכים ארגוניים שנחיצותם עלתה מן הסקר
הושג היעד למזעור נטישת לקוחות ולמניעת תגובות-לוואי לא רצויות
החברה החדשה- ישנה צברה תאוצה והפכה להיות חטיבה עסקית שהגדילה את פעילותה העסקית

זהות הארגון תימסר לפי בקשה

   

 אם יש לך ענין לקבל מידע נוסף - צור קשר עכשיו

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים